12.03.2020

Tähtipiste

Vaasalainen Tähtipiste tarjoaa teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluja, sekä toteuttaa investointiprojekteja. Sen toiminnan kivijalkana on maintBox -ohjelma, jonka avulla seurataan tuotantokoneita ja raportoidaan töitä. Tähtipiste aloitti toimintansa vuonna 2009 ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli 1,6m€.

Tähtipisteen ulkoistettu IT-päällikkö on yrittäjän tuki ja turva

IT-Konsultointi Ronny Backman on ollut mukana kehittämässä Tähtipisteen IT-toimintoja yrityksen ensimmäisestä tietokonehankinnasta lähtien. Tähtipisteen toiminnan kasvaessa yhteistyö on tiivistynyt ja matkan varrella Backman on ollut mukana rakentamassa toimivaa IT-kokonaisuutta yritykseen, jonka toiminta edellyttää toimivia ja turvallisia tietoliikenneyhteyksiä.

Nykyisin Backman hoitaa Tähtipisteelle yhteistyökumppaninsa kanssa erillisellä palvelimella sijaitsevat varmuuskopioinnit, hankkii tarvittavat IT-laitteet ja hoitaa niiden asennuksen, ylläpidon ja huollon sekä ennakoi ja ylläpitää koko yrityksen IT-toiminoja. Backman hoitaa myös kaikki maintBox- sovelluksen tietoyhteyksiin ja tiedonsiirtoon liittyvät toimenpiteet.

—Olemme tehneet yhteistyötä jo vuosia, ja Ronnylla on ollut tärkeä rooli toimivien IT-toimintojen kehittämisessä ja ylläpidossa. Ronnyn palveluissa sulautuvat yhteen niin asiantuntijuus kuin hyvällä asenteella varustettu persoona, jonka kanssa yhteistyö on luotettavaa ja sujuvaa, Tähtipisteen toimitusjohtaja Veli-Jussi Koskela sanoo.

Vastuunottamista koko yrityksen IT-toiminnoista

Koskela arvostaa sitä, että Backman tiedottaa hyvissä ajoin IT-toimintoihin liittyvistä tulevista tarpeista. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. laitehankintojen uusimista, palvelintilan kasvattamista tai tietoturvaan tehtäviä päivityksiä tai parannuksia. Kun yrittäjä voi luottaa siihen, että yhteistyökumppani kantaa vastuun yrityksen IT-toiminnoista, se helpottaa arkea.

Kun asioihin reagoidaan ajoissa ja niistä tiedotetaan säännöllisesti yritykselle jää aikaa hoitaa tarvittavat toimenpiteet rauhassa ja järkevimmällä tavalla.

— Saamme Ronnylta konkreettiset tiedot siitä, millaisiin toimenpiteisiin meidän kannattaa ryhtyä ja mitä tämä tarkoittaa meidän toimintaamme käytännössä. Olennaista on myös tieto siitä, paljonko muutokset ja hankinnat maksavat. Pidän siitä, että näissä asioissa ollaan liikenteessä hyvissä ajoin.

Luottamus syntyy teoista

Yritysten IT-vastaavat pääsevät käsiksi yrityksen salaisimpiinkin tietoihin, joka edellyttää vastuuhenkilöiltä sataprosenttista luottamusta. Luottamuksen lisäksi tärkeitä elementtejä ovat kyky ja halu kantaa vastuuta. Arjessa luottamus ja vastuunkanto todentuvat, kun IT-palvelut ovat puhelinsoiton päässä ja apua saadaan nopeasti juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

—Näissä hommissa luottamus on erityisen tärkeää. Ronny on reilu ja luotettava kumppani, joka on osoittanut luotettavuutensa yhteistyömme aikana. Suosittelen Ronnyn palveluita erityisesti niille yrityksille, joilla on kasvusuunnitelmia ja jotka tarvitsevat luotettavaa kumppania, joka uskaltaa ottaa vastuun koko yrityksen IT-toiminnoista.